De zorg om de publieke sector


Gelezen op de website van de PvdA Senator Adri Duivesteijn

Zaterdagmorgen met een eerste kopje koffie naast me door mijn Twitter lijstje aan het lezen en daar vond ik een link naar een artikel van Adri Duivesteijn en Rick van der Ploeg, dat in een ingekorte versie in het NRC Handelsblad is gepubliceerd.

In het artikel schrijven zij over de veranderingen in de zorg en de publieke sector in het algemeen. Aanleiding was het debat in de Eerste Kamer in december jl. over de vrije artsenkeuze. Maar het gaat hen om de zorg die wij allen zouden moeten hebben over de ontwikkelingsrichting van onze publieke sector.

In de verzorgingsstaat was er bewust voor gekozen om veel van de publieke taken niet bij de overheid of marktpartijen neer te leggen. Verenigingen, coöperaties en corporaties van burgers organiseerden zich, en gingen zich bezig houden met verzekeringen, huisvesting, ziekenhuizen, scholen, de omroep en ontwikkelingshulp. Op basis van politieke voorkeur en/of geloofsovertuiging werd je lid van een bepaalde club en kon je zo invloed uitoefenen.

Met de door de politiek gekozen vermarkting van de publieke voorzieningen zijn de solidaire clubs van vroeger commerciële bedrijven geworden. Tegenwoordig ben je geen lid meer, maar consument.

Toen we laatst wat oude administratie van mijn vader aan het opruimen waren, zaten daar ook verzekeringspolissen van ‘De Centrale’ een verzekering van de vakbond tussen. Daar moest ik tijdens het lezen van het artikel van Adri en Rick opeens aan denken. Wat zou mijn socialistische vader van deze ontwikkelingen hebben gevonden?

Lees verder

Gepubliceerd door

Henny

 Leven met Chronische Lymfatische Leukemie, geschreven vanuit Persoonlijk Perspectief