Woordenlijst

aferese Verzameling van de hematopoietische (stam)cellen die zich in de bloedbaan bevinden
basofielen Bepaald type witte bloedcellen.
beenmerg Plaats (in de mergholten van de botten) waar het bloed wordt aangemaakt
CLL Chronisch lymfatische leukemie
CML Chronisch myeloïde leukemie
CMML Chronisch myelo-monocytenleukemie
cytostatica Medicijnen die in staat zijn kankercellen te doden tijdens hun groei of hun celdeling kunnen remmen
eosinofielen Bepaald type witte bloedcellen
eosinofilie Toename van eosinofielen
erytrocyten Rode bloedcellen
graft-versus-hostziekte Aandoening na stamceltransplantatie, waarbij cellen uit het transplantaat (de graft) een ontsteking veroorzaken bij de patiënt (de host). Er zijn twee vormen, een acute vorm en een chronische vorm.
granulocyten Neutrofielen: een specifiek type witte bloedcellen
Hb Hemoglobinegehalte
hematocriet (Ht) De fractie van rode cellen ten opzichte van het plasmagedeelte van het bloed
hematologie Leer van het bloed
hemoglobine Uit vier ketens samengesteld eiwit in de rode bloedcel, verantwoordelijk voor zuurstoftransport
HOVON Stichting Haemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland: deze stichting heeft als doel ‘de bevordering van de optimale behandeling van volwassen patiënten met hematologische kwaadaardige ziekten’. Dit wordt bereikt door de opzet en uitvoering van klinische studies.
immuunglobulinen Antistoffen: eiwitten die een belangrijke rol spelen in onze afweer
intraveneus Toediening van medicijnen via een infuus rechtstreeks in de bloedbaan
leukemie Woekering van witte bloedcellen. Er zijn veel verschillende soorten leukemie, acute en chronische vormen, uitgaande van myeloïde of lymfatische cellen, zoals AML, ALL, CLL en CML.
leukocyten Witte bloedcellen
leukocytopenie, leukopenie Tekort aan witte bloedcellen
leukocytose Teveel aan witte bloedcellen
lymfocyten Een specifiek type witte bloedcellen, belangrijk bij de afweer
neutrofielen Granulocyten: een specifiek type witte bloedcellen, belangrijk in de afweer tegen bacteriën. Na hoge dosis chemotherapie is het aantal neutrofielen bepalend of een patiënt weer naar huis mag.
prolymfoyctenleukemie (PLL) Vorm van chronische lymfatische leukemie (CLL) die intensievere behandeling behoeft dan de gewone CLL; er zijn twee vormen, uitgaande van B-cellen (B-PLL) of van T-cellen (T-PLL)
profylaxe Voorzorgsmaatregelen
radioloog Medisch specialist die röntgenfoto’s en scans (CT-scan of MRI) beoordeelt
radiotherapeut Medisch specialist verantwoordelijk voor de bestraling van patiënten
recidief Terugkomst van de ziekte, nadat deze weg is geweest
reticulocyten Voorlopers van de rode cellen
remissie Afname van de ziekte
remissie, complete Volledig verdwijnen van de ziekte
remissie, partiële Afname van de ziekte voor meer dan 50 procent
stamcellen Voorlopercellen die verantwoordelijk zijn voor de aanmaak van weefsel. Meestal wordt met stamcellen de groep cellen bedoeld die uitrijpen tot bloedcellen en bijvoorbeeld verzameld worden bij stamceltransplantatie.
trombocyten Bloedplaatjes
trombocytopenie, trombopenie Tekort aan trombocyten (bloedplaatjes)

Bron: hematologiegroningen.nl