Cyclofosfamide

Cyclofosfamide is een kankerremmende stof (cytostaticum), het onderdrukt ook het afweersysteem en het bindt zich aan het DNA in de cellen en zorgt dat de cellen zich niet meer kunnen delen.

Cyclofosfamide bindt zich aan het DNA in de cellen. Het zorgt dat de cellen zich niet meer kunnen delen doordat het middel verbindingen aangaat met verschillende celbestanddelen (o.a. eiwitten en zuren in de celkern). Het onderdrukt ook het afweersysteem. De kanker wordt zo tot staan gebracht, het effect van dit middel is na enkele maanden merkbaar.

Eigenschappen
Pro-drug van 4-hydroxy-cyclofosfamide en aldofosfamide. De oncolytische werking berust op alkylering van het DNA met waarschijnlijk een effect op de G2– of S–fase van de celcyclus. De immunosuppressieve werking berust op een remmend effect op B-cellen, CD4+ T-cellen en in mindere mate op CD8+ T-cellen. Daarnaast wordt verondersteld dat het een remmende werking heeft op suppressorcellen, die de IgG2-klasse van antilichamen reguleren.

Bron: Farmacotherapeutisch Kompas