Bedankt voor je goede zorg

Vandaag weer de halfjaarlijkse controle in het RadboudUMC bij de hematoloog.

Een jaar geleden was het door de Corona-regels alleen bloedprikken en de volgende dag telefonisch de resultaten bespreken. De vorige keer – december 2020 – was er na het bloedprikken wel een consult, maar daar mocht José alleen telefonisch/handsfree bij zijn.

Ik vond je BLOEDGOED!

Dit keer waren de Corona-regels weer ietwat versoepeld. We mochten weer samen naar het consult.

De uitslagen van het bloedonderzoek waren prima. Het lichamelijk onderzoek ook. De hematoloog was echt heel tevreden dat er nog geen enkele activiteit van de CLL te bespeuren is, zes jaar na de behandeling. Ook de vooruitzichten zien er gewoon goed uit. Ze zei dat er ook steeds meer behandelopties bij komen, dus genoeg reden om de toekomst zonnig in te zien.

Ik vond je BLOEDGOED!

Eind 2014 was onze eerste kennismaking met mijn hematoloog en vandaag hebben we afscheid van elkaar genomen; zij gaat met pensioen. Een beetje jammer vind ik het wel, maar ik ben benieuwd naar haar opvolger. De afspraak is – nu het zo goed gaat – dat ik over een half jaar gezien wordt door een verpleegkundig specialist, die gesuperviseerd wordt door een nieuwe hematoloog.

Gepubliceerd door

Henny

 Leven met Chronische Lymfatische Leukemie, geschreven vanuit Persoonlijk Perspectief