Observaties vanuit een IcT perspectief

José had al eens beschreven hoe onze hematoloog met haar twee-vinger-typen aan de PC zit te werken. Ze heeft nog net niet haar tong uit de mond van inspanning, maar veel scheelt het niet.

Electronic Health Record software

De vorige keren zat ze hardgrondig te mopperen op de steeds veranderende IcT aanpassingen. Nieuwe computers nieuwe software en daarbij kijkt ze mij, als software consultant, soms vragend aan. Alsof ik als GeoSpatial software consultant iets weet van de Electronic Health Record software.
In dat systeem worden alle bloedwaarden vanuit het laboratorium ingevoerd. Vervolgens bestudeert de arts deze en voegt daar haar observaties aan toe. Met het systeem kan zij vervolgens werkopdrachten aanmaken, voor de medicijnen en de behandelingen. Voor haar is het recept aanmaken een zware bevalling. Vanuit het medisch protocol is een behandelplan gehaald, daarin staan de medicijnen (in mijn geval R-FC), het aantal behandelingen en de dosering per behandeling. Wanneer zij nu van zo’n medicijn de dosering wil aanpassen, dan komt echt bíjna het puntje van haar tong uit haar mond van inspanning. Ze geeft dan ook haar commentaar over de gebruiksvriendelijkheid van deze software. Vervolgens moet ze het resultaat printen – jaja echt op papier – en gaat zij haar printje van de printer op de gang plukken. Wanneer die correct is – en vanmorgen had ze een herkansing nodig – dan mogen wij de printout meenemen naar de apotheek. Bijzonder om dit IcT proces te observeren.

Volgens mij zou ze het liefst met een mooie vulpen haar notities in patiëntendosiers maken en recepten schrijven in een, voor ons gewone stervelingen, totaat onleesbaar handschrift.

Gepubliceerd door

Henny

 Leven met Chronische Lymfatische Leukemie, geschreven vanuit Persoonlijk Perspectief