Lid geworden van Stichting Hematon

Hematon is de patiëntenorganisatie voor patiënten met een hemato-oncologische aandoening en mensen die een stamceltransplantatie hebben ondergaan. Zij zijn er ook voor familieleden en donoren van patiënten.

Hematon komt tegemoet aan drie behoeften bij patiënten: weten, delen en ontmoeten. Ze bieden informatie over ziekte, behandeling en ontwikkelingen daarin. Ze wisselen kennis uit tussen patiënten en met deskundigen, delen kennis en ervaringen en zorgen voor ontmoetingen tussen patiënten. Ze stimuleren het veld tot betere zorg, en komen op voor de belangen van de patiënten.

Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Hematon, met o.a. informatie over Chronische Lymfatische Leukemie.

Gepubliceerd door

Henny

 Leven met Chronische Lymfatische Leukemie, geschreven vanuit Persoonlijk Perspectief