Echo van de hals

Op 23 december is het tijd voor de echo van Henny’s hals. De huisarts heeft gezegd dat Henny moest melden wat er aan de hand is omdat ze dan wellicht meteen besluiten een diagnostische punctie te doen. De man die de echo doet (een aio) overlegt met de hematoloog, waar Henny de volgende dag op consult gaat. Zij geeft aan dat een punctie niet hoeft omdat ze andere tests zal doen. Op de echo is te zien dat in Henny’s hele hals vergrote lymfklieren zitten, dus niet alleen die bobbel die we al een tijdje zagen. Dat deze zo zichtbaar is, komt omdat hij op de spier ligt.